Spill Kit
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Contact Us

Kategori

Spill Kit

Kalsa Safety Distributor Spill Kit SPC Brady, 3M, SpillTech. Spill Kit berfungsi untuk menyerap berbagai jenis tumpahan. Diantaranya tumpahan oil, chemical, air, atau darah, dll. Spill kit mempunyai beberapa jenis kapasitas yaitu 5 galon, 20 galon 50 galon dan lebih besar lagi. Pemilihan jenis spill kit disesuaikan dengan besar tumpahan yang terjadi. Pada tumpahan kecil dapat menggunakan spill kit 5 galon. Pada tumpahan sedang dan besar dapat menggunakan 20 galon dan 50 galon. Semakin besar kapasitas spill kit semakin banyak dan bermacam jenis absorbent yang disediakan. Keuntungan menggunakan spil kit sudah dilengkapi dengan beberapa jenis absorbent, buku panduan dan tempat penyimpanan. Sehingga user tidak kesulitan ketika terjadi tumpahan kecil atau besar. Spill Kit dapat digunakan di semua jenis industri seperti oil and gas, mining, otomotif, farmasi, makan minuman, dan rumah sakit.